Q 606-KOMBI
Termometer som kombinerar lokal visning och digital signal.

Q 120, Q 121 & Q 122
Elektriska motståndstermometrar.